Nye Pensionsregler - Bedre muligheder

Fra 1. januar 2018 indføres nye regler på pensionsområdet og mulighederne for forbedring og øget fleksibilitet ved udbetaling af dine pensioner er mange. De væsentligste er

  • Ratepensioner kan udbetales i en periode på mindst 10 år og op til 30 år, fx fra du er 62 år til 92 år. Sidste udbetaling skal ske i det år, hvor du fylder 95 år. Er du født før 1963, skal den sidste udbetaling ske tidligere (90-94 år afhængig af dit fødselsår).
  • Udbetaling af aldersopsparing kan udskydes til 80 år frem for tidligere 75 år.
  • Fleksibilitet ved udbetaling af aldersopsparing i rater over en længere periode.
  • Grænsen for aldersopsparing ændres til kr. 5.100 i årlig indbetaling. For personer med mere end 5 år til folkepensionsalderen. For personer med 5 år eller mindre til folkepensionsalderen ændres grænsen til 46.000 kr.

Du kan maksimalt indbetale 54.700 kr. på en ratepension i 2018.

Har du planlagt din opsparing og fået beregnet konsekvenser for udbetalingen af dine pensioner? Ellers er du velkommen til at kontakte os på telefon 33 15 60 15.

Independent Bestil info