Independents Politik for Samfundsansvar - FN's 17 Verdensmål

Tiedemann Independent A/S og vores fonde optræder ordentligt i alle sammenhænge, det har vi gjort i mange år. Det er også gældende for de virksomheder vi investerer i. Vi vil selv på en fornuftig og enkel måde forholde os til FN’s 17 Verdensmål, og udvikle vores virksomhed i den ånd.

Vores vision

Vores mål er at optræde ordentligt og investere i velkonsoliderede og velindtjenende virksomheder med et redeligt forretningsgrundlag, der overholder love og regler i de lande, de har aktiviteter. Endeligt, at virksomhederne forholder sig til deres samfundsansvar.

Vores vision er, at anvende FN’s 17 Verdensmål som guidelines i lyset af den voksende befolkning og træk på ressourcer. Særligt guidelines der:

Giver bedre levevilkår for mennesker og
forandrer verden i en mere bæredygtig retning.

    Vi vælger FN’s Verdensmål som udgangspunkt for vores politik for samfundsansvar, da vi tror på, at disse i fremtiden vil være de ledende standarder for samfundsansvar.

    FN’s 17 Verdensmål

    Målet er løbende mod 2030 at indpasse flere dele af FN’s 17 Verdensmål i vores investeringer.

    Vi tager afsæt i Brundtlandrapportens bæredygtige dimensioner: det

    • miljømæssige,
    • økonomiske og
    • sociale, vi tilføjer
    • lederskab.

    Vi sammenkæder de 4 dimensioner med de 17 Verdensmål for at blive dygtigere til at referere til og rapportere om verdensmålene.

    Kvalitetsvirksomheder vi investerer i

    Disse virksomheder optræder sædvanligvis ansvarligt i forhold til deres ansatte med arbejdsmiljø, medarbejdersundhed og aflønning, da det også forbedrer værdiskabelsen. Vi undgår virksomheder uden retningslinjer for antikorruption og ligestilling af mennesker.

         Virksomheder i Independent Global      

    Virksomheder i Independent Generations

    Vi søger særligt virksomheder, der har tanke på klima og bæredygtige forretninger for derved at undgå langsigtet overforbrug af ressourcer, der belaster klimaet unødigt.

    Walk the Talk and Talk the Walk

    Vi ønsker at øge vores kvalitetsstandarder og være ambassadør for verdensmålene i et tempo, så vi fortsat fremstår troværdige. Vi ser det som en proces, hvor vi lærer undervejs. Selvom vi i global sammenhæng er en micro virksomhed, vil vi bidrage med det vi kan:

    Holde realværdien af vores investorers formuer intakte,
    så de skaber selvforsørgelse og værdi, når de skal forbruges.   

      Vi inviterer gerne til dialog om tiltag for derigennem gradvist at arbejde mod FN’s 17 Verdensmål. Vi vil løbende gennemgå vores adfærd og investeringer for at forholde os til de 17 Verdensmål, og hvilke fremskridt der gøres.

      Vi undgår virksomheder

      Virksomheder der ikke tilstrækkelig tydeligt kommunikerer samfundsansvar, vil vi kontakte for en uddybning. Lever en virksomhed, efter vores opfattelse, ikke op til ordentlighed og samfundsansvar eller ændres adfærden ikke, afhændes investeringen.

      Talk the Walk

      Vi solgte eksempelvis i foråret 2018 Facebook-aktien efter dataskandalen om misbrug af personlige oplysninger. Vi har valgt ikke at investere i direkte skadelige produkter som tobak. Tillige ikke i våbenindustrien, selvom dele er sikkerhedsskabende for myndigheder og demokratiske stater.

      Vi optræder som et team, der udvikler kompetencer, tillid, og giver mulighed for personlig udvikling i et sundt arbejdsklima. Samfundsansvar indgår når vi køber materialer, digitaliserer og energieffektiviserer etc.

      Samfundsbidrag

      Tiedemann Independent yder bidrag til velgørende og lødige organisationer, hvor bidragene ikke forsvinder i administrative omkostninger. Der hvor opgaven gør en forskel for det enkelte menneske og den enkelte familie.

      I Danmark støtter vi

                            

      der hjælper tidligere civile og militære udsendte i internationale militære missioner, deres pårørende og efterladte.

       

                           

      Foreningen Grønlandske Børn arbejder for, at skabe tryg barndom og en god fremtidig for grønlandske børn og unge i Danmark og i Grønland.

      Globalt støtter vi

             

      der arbejder med udsatte børn og kvinder i Vestbengalen, Indien, for at sikre deres basale rettigheder.

       

          

      der arbejder for at beskytte verdens vilde dyr og deres levesteder.

      Independent Bestil info