Independents Politik for Samfundsansvar - FN's 17 Verdensmål

Tiedemann Independent A/S og vores fonde optræder ordentligt i alle sammenhænge, det har vi gjort i mange år. Det er også gældende for de virksomheder vi investerer i. Vi mener ikke samfundsansvar kan outsources. Derfor vil vi selv på en fornuftig og enkel måde forholde os til FN’s 17 Verdensmål, og udvikle vores virksomhed i den ånd.

Vores vision

Vores mål er at optræde ordenligt. Derfor investerer vi i velkonsoliderede og velindtjenende virksomheder med et redeligt forretningsgrundlag, der overholder love og regler i de lande, de har aktiviteter.

Vores vision er at anvende FN’s 17 Verdensmål som guidelines for vores adfærd og måling af virksomheders samfundsansvar i lyset af den voksende befolkning og træk på ressourcer.

FN’s 17 Verdensmål

Vi ser endvidere på virksomhedernes fokus på samfundsansvar og den forandring de skaber. Vores mål er løbende mod 2030 at indpasse flere dele af FN’s 17 verdensmål i vores investeringer.

Vi tager afsæt i Brundtlandrapportens bæredygtige dimensioner: det

 • miljømæssige,
 • økonomiske og
 • sociale, vi tilføjer
 • lederskab.

Vi sammenkæder disse 4 dimensioner med de 17 Verdensmål for at blive dygtigere til at referere til og rapportere om verdensmålene.

Virksomheder vi investerer i

Vi investerer i kvalitetsvirksomheder globalt. Disse virksomheder optræder sædvanligvis ansvarligt i forhold til deres ansatte med arbejdsmiljø, medarbejdersundhed og aflønning, da det også forbedrer værdiskabelsen. Vi undgår virksomheder uden retningslinjer for antikorruption og ligestilling af mennesker.

     Virksomheder i Independent Global      

Virksomheder i Independent Generations

Virksomheder med tanke for bæredygtighed

Vi søger virksomheder der har tanke på klima og bæredygtige forretninger for derved at undgå langsigtet overforbrug af ressourcer, der belaster klimaet unødigt.

Vi er bekendte med andre eksisterende principper og guidelines, der arbejdes efter i forbindelse med finansielle ydelser, herunder Global Compact og ESG. Vi vælger FN’s Verdensmål som udgangspunkt for vores overordnede politik for samfundsansvar, da vi tror på, at disse i fremtiden vil være de ledende standarder for samfundsansvar.

Walk the Talk and Talk the Walk

Gennem ”Walk the Talk and Talk the Walk” ønsker vi at øge vores kvalitets- standarder og være ambassadør for verdensmålene i et tempo, så vi fortsat fremstår troværdige. Vi ser det som en proces, hvor vi lærer undervejs. Selvom vi i global sammenhæng er en micro virksomhed, vil vi bidrage med det vi kan:

Holde realværdien af vores investorers formuer intakte,
så de skaber selvforsørgelse og værdi, når de skal forbruges.   

  Vi inviterer derfor i vores kommunikation til fornuftig og pragmatisk dialog om tiltag for derigennem gradvist at arbejde mod FN’s 17 Verdensmål. Vi vil løbende gennemgå vores adfærd og investeringer for at forholde os til de 17 Verdensmål, og hvilke fremskridt der gøres.

  Vi undgår virksomheder

  Virksomheder der ikke tilstrækkelig tydeligt kommunikerer samfundsansvar, vil vi kontakte for en uddybning. Lever en virksomhed, efter vores opfattelse, ikke op til ordentlighed og samfundsansvar eller ændres adfærden ikke, afhændes investeringen.

  Talk The Walk

  Vi solgte eksempelvis sidste forår Facebook efter dataskandalen om misbrug af personlige oplysninger. Vi har valgt ikke at investere i direkte skadelige produkter som tobak. Tillige ikke i våbenindustrien, selvom dele er sikkerhedsskabende for myndigheder og demokratiske stater.

  Vi optræder som et team, der udvikler kompetencer, tillid, og giver mulighed for personlig udvikling i et sundt arbejdsklima. Samfundsansvar indgår når vi køber materialer, digitaliserer og energieffektiviserer etc.

  Samfundsbidrag

  Tiedemann Independent yder bidrag til velgørende og lødige organisationer, hvor bidragene ikke forsvinder i administrative omkostninger. Der hvor opgaven gør en forskel for det enkelte menneske og den enkelte familie.

   

                       

  der arbejder med udsatte børn og kvinder i Vestbengalen, Indien, for at sikre deres basale rettigheder.

                       

  der yder nødhjælp til de befolkningsgrupper, som er mest udsatte i forbindelse med naturkatastrofer, krige, konflikter, epidemier, sygdomme, hungersnød og fattigdom.

                       

     der hjælper tidligere civile og militære udsendte i internationale militære missioner, deres pårørende og efterladte.

                       

     der skaber tryghed og bedre vilkår for socialt dårligt stillede og unge i Usa River gennem uddannelse, bedre vilkår for familier samt udvikling i lokalsamfundet.

  Tag testen Deler vi værdier?