Independent Global

Land: USA

Sektor: Teknologi

Microsoft arbejder med Verdensmål

Amerikanske Microsoft er med sit solide forretningsgrundlag og øget fokus på løsninger baseret i skyen stærk positioneret til fremtiden. Microsoft har et redeligt og bæredygtigt forretningsgrundlag og arbejder aktivt med samfundsansvar. Siden 2016 har det været muligt at vurdere Microsofts resultater og fremskidt inden for samfundsansvar gennem deres årlige CSR rapport.

Microsoft

Microsoft blev grundlagt i 1975 af Bill Gates og Paul Allen, og har siden udviklet sig til en af verdens ledende IT virksomheder. Bill Gates er i dag teknologisk rådgiver for Microsoft leder, Satya Nadella, og virksomheden beskæftiger omkring 135.000 medarbejdere.

Computere bliver personlige

Microsoft arbejder under tre forretningsområder; produktivitet og forretningsprocesser, Intelligent sky og mere personlig brug af computere, og har i dag drejet forretningsmodellen til at være abonnementsbaseret. Gennem sit største forretningsområde personligør Microsoft brugen af computere gennem Windows software, som i dag bruges aktivt af næsten 700 mio. enheder. Forretningsområdet omfatter også velkendte produkter såsom den bærbare computer Microsoft Surface og spillekonsollen Xbox.

Øget fokus mod løsninger i skyen

Microsoft har øget fokus mod løsninger baseret i skyen, særligt levering af software, services og tjenesteydelser, og forretningsområdet har i flere år oplevet tocifrede vækstrater både på omsætning og indtjening. Væksten drives hovedsageligt af Azure, som Microsoft arbejder mod at opbygge som Verdens Computer, hvor organisationer kan klare deres nuværende og fremtidige forretningsmæssige udfordringer.

For at forbedre og udvikle hverdagens produktivitet udbyder Microsoft en række løsninger, herunder Exchange og Microsoft Office 365, der ligeledes giver brugerne nem adgang til skyen.

Stærkt positioneret til fremtiden

Microsoft konkurrerer med andre IT virksomheder, herunder Apple og Google for Windows og Office, Sony og Nintendo for Xbox og videospil, samt Amazon, IBM og Oracle for særligt sikkerhed, databaseløsninger og løsninger i skyen. Gennem udbud af stærke, fleksible og sikre løsninger sikrer Microsoft sin markedsposition.

Over 50% af Microsofts omsætninger kommer fra USA, og virksomheden har over de seneste 3 år en gennemsnitlig omsætningsvækst på 11% og en forrentning af egenkapitalen efter skat på over 24%. Microsoft er desuden velkonsolideret med en soliditet på over 30%. I en tid hvor digital teknologi transformerer enhver industri, og enhver del af vores dagligdag er Microsoft stærkt positioneret og vil i fremtiden være en markant softwareaktør.

FN's 17 Verdensmål

Microsoft arbejder mod FN’s 17 verdensmål, men arbejder ikke direkte med delmål. Microsoft har CSR politik med 3 fokusområder; Bedre muligheder for mennesker, Styrk samfundet og Beskyt planeten, og fokus på innovation, mangfoldighed og integration er en del af selskabets kerneværdier, der bidrager til at nå de 17 Verdensmål. Herudover arbejdes med samfundsansvar gennem en af verdens største humanitære organisationer Bill & Melinda Gates Foundation.

Det miljømæssige

Microsoft fokuserer på 3 primære miljøområder. CO2 og energi, hvor virksomheden siden 2012 har forpligtet sig til CO2 neutralitet, investeringer i grøn energi og forøget energieffektivitet af egne produkter. Vand og økosystemer, med fokus på særligt landbrug og biodiversitet, gennem effektivisering af eget vandforbrug ved anvendelse af regnvand og genanvendelse af vand. Affaldsminimering, hvor Microsoft minimerer forbrug af ressourcer og fokuserer på genbrug, eksempelvis til emballage.   

Det økonomiske

Som en af de største selskaber i verden har Microsoft en stor økonomisk indvirkning på interessenter og det økonomiske system, og virksomhedens teknologi giver personer og virksomheder nye økonomiske muligeheder. Herudover arbejder Bill & Melinda Gates Foundation mod at reducere ekstrem fattigdom i verden.

Det sociale

Microsoft gør computer teknologi tilgængelig for flere mennesker globalt, også personer med handicap. Det skaber nye sociale muligheder. Microsoft arbejder efter principper om ansvarlighed og prioriterer databeskyttelse i sine systemer. Microsoft overholder internationale standarder for menneskerettigheder, og gennem samarbejde med NGO’er hjælper Microsoft med at reducere social ulighed i verden.

Lederskab

Microsoft sætter fokus på ansvarlig ledelse, cybersikkerhed og mangfoldighed og har siden 2016 fordoblet antallet af kvinder i ledende stillinger. Gennem politik for leverandører sikres, at leverandører arbejder efter internationale standarder for menneskerettigheder, medarbejdersikkerhed, miljøbeskyttelse og har en ordentlig virksomhedsetik.

Regnskabstal

Note: Bundlinjevækst og egenkapitalforrentning er i 2018 justeret for ekstraordinær skatteomkostning, som følge af ændring i amerikansk skattelovgivning

Kilde: Microsofts årsregnskaber

September 2019

Independent Bestil info