Solide Globale Virksomheder

Independent Global Akk

ISIN: DK0060781920

Solide virksomheder, spredt på sektorer med en voksende og gennemskuelig forretning, høj indtjening. Et alternativ også for den langsigtede obligationsinvestor.

*Senest opdateret 28-02-2019

**Oprindelig Opstart 12. Nov. 2003

Se mere

Globale Familievirksomheder

Independent Generations Akk

ISIN: DK0060782068

Familievirksomheder, hvor respekten for generationers påpasselighed giver værdi gennem langsigtet forretningsfokus, værdiorienterede og ofte mindre virksomheder.

*Senest opdateret 28-02-2019

**Oprindelig Opstart 1. Feb. 2016

Se mere

Få Renter med Bond

Independent Bond

ISIN: DK0060091908

40 virksomhedsobligationer udstedt af sunde, primært virksomheder i Europa. Valgt mellem de bedst ratede, og efter vores egen regnskabsanalyse for at vurdere kreditrisikoen. Lave renter er alternativ til negativ rente på indeståender

*Senest opdateret 28-02-2019

**Opstart 30. Nov. 2012

Se mere


Balanceret Værdiskabelse

Independent Mix

ISIN: DK0060209336

Balanceres i 75% globale virksomheder efter værdierne Value & Vækst, samt 25% i virksomhedsobligationer. Derved over tid mindre udsving i kursen med et rimeligt afkast. Lidt højere sikkerhed end alene aktier

*Senest opdateret 28-02-2019

**Opstart 30. Nov. 2012

Se mere


Tag testen Deler vi værdier?