1

Solide virksomheder i vækst med en god likviditet

Strategien er at opnå langsigtet formuevækst, ved investering i velledede og velkapitaliserede virksomheder, der viser styrke i soliditet, indtjening og vækst baseret på en god likviditet, ved investeríng globalt i såvel store, mellemstore som mindre virksomheder. Vi foretager ingen gearing.

2

Købes til rimelige priser

Investeringen sker blandt udvalgte virksomheder, hvor der købes til rimelige priser i forhold til vores valgte regnskabs- og nøgletal. Købstidspunkt øver betydelig indflydelse på det fremtidige afkast, derfor er spredning af købstidspunkter af betydning. Vores proces er enkel, og vi baserer vores investeringer på egen grundige og ensartede regnskabsanalyse af de virksomheder, der ligger indenfor vores investeringsunivers.

3

Samarbejdspartnere globalt

Tiedemann Independent skaber resultater og samarbejder med førende banker og finanshuse i London – Sydney – Tokyo – Toronto – Wien – København

Depotbank og market maker på Nasdaq OMX Copenhagen er Danske Bank, der har en international tilgang.

4

Ingen kan forudsige kortsigtede kursbevægelser

Vi søger at risikominimere ved at købe de valgte virksomheder af flere omgange. En virksomhed sælges, enten fordi prisen opnår sin skønnede forretningsmæssige værdi, forventningen til virksomheden ændrer sig negativt eller der findes en bedre investering.
 

Independent Bestil info