25. september 2019

 

Kære Investor

Gunstig omlægning og køb af akkumulerende fonde

Lovgivningen er ændret og øger kravet til udbyttebetaling for udbyttebetalende aktiefonde. Det hindrer en naturlig værdiskabelse gennem reinvestering, og formueværdien bevares ikke. Vi ønsker derfor at samle vores investorer i vores akkumulerende fonde og fastholde, at vi gør det, der er bedst for investor.

Independent Global Akk og Generations Akk (akkumulerende fonde) har siden start i 2017 leveret resultater, der er henholdsvis 2,1 og 0,5% point bedre end de udbyttebetalende, og formueværdien er kr. 15.434 og kr. 4.164 højere end de udbyttebetalende.

Hvad skal du gøre for at opnå fordel ved de akkumulerende afdelinger

Returner den fremsendte omlægningsblanket, eller scan/ tag billede med mobil og mail til kontakt@tiedem.dk, så gennemfører vi omlægning i dit depot uden omkostninger hos os.

Omlægningsblanket skal være os i hænde seneste 9. oktober 2019.

Vi glæder med Champagne Taittinger

Vi har tidligere glædet vores investorer ved køb med en Champagne Taittinger. Det vil vi gerne gentage, så øger du samtidig din investering i Independent i forbindelse med omlægningen og køber mere, sender vi en Champagne.

Beskatning

Beskatning er uændret for selskaber og pensionsordninger. For private frie midler betyder omlægningen skattemæssigt et salg og et køb og fremrykker en udskudt avancebeskatning.

Vi arbejder løbende på at tilpasse administrationen, så det bliver bedst for investorerne. Hensigten er at samle vores investorer i de akkumulerende børsnoterede fonde. De udbyttebetalende aktiefonde søges afnoteret, og omkostningsbesparelsen kommer investorerne til gode.

Vi ønsker på denne måde at varetage dine interesser og står naturligvis til rådighed for en uddybning og besvarelse af spørgsmål.

Omlægningsblanket

          Prospekt          

Venlige hilsener

Christian Tiedemann                                         Henrik Tiedemann

Tlf. 33 15 60 15 

Independent Bestil info