Sammen er vi Independent

Livet bliver sjovere, hvis man strammer sig an

Etik & integritet

Ordentlighed udgør en værdi i alle sammen-hænge. Ved valg af virksomheder, udvælger vi solide og indtjenende virksomheder globalt, der vurderes at have et redeligt forretnings-grundlag. Vi fravælger tobaks- og våbenproduktion og foretager ikke aktieudlån

Samfundsansvar

Vi arbejder ud fra den grundlæggende værdi at optræde ordentligt, tillidsfuldt og ansvarligt i alle sammenhænge. Tiedemann Independent yder bidrag til lødige organisationer, hvor bidragene ikke forsvinder i administrative omkostninger

Regnskabsanalyse

Værdien ligger i virksomheden. Derfor vælger vi selv solide og sunde virksomheder globalt ud af mere end 40.000 børsnoterede virksomheder i hele verden. Vores proces er enkel, og vi baserer vores investeringer på egne grundige og ensartede regnskabsanalyser

Sikkerhed 

Investering handler ikke om hurtige handler og spekulationer. Det er ikke kun et spørgsmål om profit. For os handler investering om tillid, tryghed & sikkerhed, der bevarer realværdien med sunde afkast

Menneskelig kapital

Vi er afhængige af vores Investorer, der er i fokus i alt, hvad vi foretager os. Hos os er du ikke et "nummer", men en del af Independent Familien. Vi arbejder med passion og er nysgerrige, søger altid af gøre vores bedste, blive dygtigere og lære af vores fejl

Value & Vækst

Vi er omhyggelige, når vi afsøger markederne for børsnoterede virksomheder, som både er solide og vokser i deres forretning. Og som kan købes til en rimelig pris

Independent Bestil info