Independent Mix

Spredning

Den mere forsigtige investor opnår en global balanceret formue 75% aktier og 25% virksomheds-obligationer

Forventning

Værdien i aktier balanceret med virksomheds-obligationer giver stabilitet, som afspejles i fondens kursudvikling

Fordel

Balanceret til pensionsopsparing, virksomhedsskatteordning, børneopsparing, gaver til næste generation. Pris cirka 1.770 kroner

Independent Mix

ISIN DK0060209336

Emissionspris 1.724 kr.
I dag -2,37 %
I år -2,99 %
Sidst opdateret 27-02-2020

Udvikling Indre værdi

Start 30. nov 2012 - inkl. alle omkostninger

Om Independent Mix

Independent Mix er en uafhængig forening, der investerer i mere end 80 virksomheder over hele verden, samt i 40 virksomhedsobligationer. Foreningen investerer i Independent Invests tre afdelinger Independent Global, Independent Generations og Independent Bond. Independent Mix er uafhængig og ikke knyttet til et pengeinstitut.

God til erhverv

Med investering i Independent Mix kan liberale erhverv i virksomhedsskatteordning, som læge-, tandlæge-, advokat-, konsulent- eller ejendomsmæglervirksomhed, samt håndværksmestre og forretningsdrivende, med fordel placere en del af deres overskud i Independent Mix. Vi passer formuen, og investor har kun en enkelt regnskabspost, der skal bogføres og revideres. Der må i virksomhedsskatteordning investeres i akkumulerende investeringsandele, der investerer i aktier - men ikke direkte i aktier eller udloddende investeringsandele. Investerer man selv direkte i aktier eller udloddende investeringsandele, anses et tilsvarende beløb for hævet fra virksomheden, og det medfører øget eller fremrykket skat.

God til børneopsparing

Forældre og bedsteforældre kan betænke deres børn og børnebørn med andele i Independent Mix til børnenes børneopsparing. I børneopsparing er hele afkastet skattefrit. Der kan oprettes én børneopsparingskonto pr. barn, fra barnets fødsel og indtil udganget af det år, hvor barnet fylder 14 år. Der kan maksimalt indskydes kr. 6.000. årligt og i alt kr. 72.000. Opretter man flere opsparinger til et barn parallelt med en børneopsparing, beskattes afkastet af disse på lige fod med voksne, når indkomsten overstiger personfradraget på kr. 35.300 i 2019 (personer under 18 år).

God til private

Independent Mix er særligt velegnet til investorer med positiv nettokapitalindkomst, da der er et fradrag i topskattegrundlaget for de første kr. 44.800. (For ægtepar kr. 89.600). Foreningen er akkumulerende, ikke skattepligtig og betaler ikke udbytte. Derfor beskattes aktieavancer hos den enkelte investor som kapitalindkomst efter lagerprincippet.


Bliv en del af Independent familien

Vi har over 1000 investorer

  • Tredoblet formuen med et afkast på mere end 250% siden start
  • Familieværdier giver solide investeringer og et større afkast
  • Vores omkostninger er gennemskuelige
  • Vi viser vores investorer betydning af uafhængige valg
  • Virksomheder vælges ud fra vores egen regnskskabsanalyse

Bestil Intropakke       Yderligere Fakta


Independent Bestil info