Stamdata

Fondskode, Nasdaq OMX                                             DK0060209336
Bloomberg-ticker                                                            WORLDWD:DC
Afdeling under                                                                 Independent Invest
Stykstørrelse                                                                    1.000 DKK
Børsnoteret                                                                      16. februar 2010
Akkumulerende                                                              Ja
Formueforvaltning                                                         Tiedemann Independent A/S
Direktion/Porteføljemanager                                      Christian Tiedemann og
                                                                                            Henrik Tiedemann, grundlægger
Depotbank                                                                      Danske Bank
Revision                                                                            Deloitte
Tilsyn                                                                                 Finanstilsynet

Investeringsprofil

Porteføljen                                                                       Independent Global, Generations
                                                                                            og Bond
Regnskabsanalyse                                                          Egen
Benchmark/Gearing                                                      Ingen             
Risikomærkning - Finanstilsynet                                  Gul
Anbefales til                                                                     Pension, frie midler, børneopspar-
                                                                                            ing, virksomhedsobligationer
Anbefalet investeringshorisont                                   Min. 3-5 år
Afkast siden start i alt                                                    49,6% 

Regnskabstal 31. December 2018

Fomue                                                                               34,9 mio. DKK
Omsætningshastighed                                                  0,00
Sharpe Ratio                                                                    N/A          

Beholdning 31. december 2018

                                                                                          Antal               Andel af Formue
Independent Generations                                           483                            38%
Independent Global                                                      221                            38%
Independent Bond                                                        219                            24%
Kontant                                                                                                                0%

Omkostninger

ÅOP 31.12.2018                                                             2,40%
Emissionstillæg                                                              0,90%
Indløsningsfradrag                                                       0,55%          

Tag testen Deler vi værdier?