Stamdata

Fondskode, Nasdaq OMX                                             DK0060781920
Bloomberg-ticker                                                            IIVGLA:DC
Afdeling under                                                                 Independent Invest II
Stykstørrelse                                                                    25.000 DKK
Børsnoteret*                                                                    17. februar 2017
Akkumulerende                                                              Ja
Formueforvaltning                                                         Tiedemann Independent A/S
Direktion/Porteføljemanager                                      Christian Tiedemann og 
                                                                                           Henrik Tiedemann, grundlægger
Depotbank                                                                      Danske Bank
Revision                                                                            Deloitte
Tilsyn                                                                                 Finanstilsynet

Investeringsprofil

Porteføljen                                                                      30 Aktier globalt
Investeringsstil                                                               Stockpicking
Regnskabsanalyse                                                         Egen
Benchmark/Gearing                                                     Ingen             
Risikomærkning - Finanstilsynet                                Gul
Anbefales til                                                                    Pension, fonde/selskaber, 
                                                                                           virksomhedsskatteordning
Anbefalet investeringshorisont                                  Min. 3-5 år
Afkast siden start ann.*                                                9,00%

Regnskabstal 30. juni 2019

Fomue                                                                               192 mio. DKK
Sharpe Ratio                                                                    N/A            

Omkostninger

ÅOP**                                                                               1,23%
Emissionstillæg                                                              0,90%
Indløsningsfradrag                                                       0,55%                                                     

*Oprindelig opstart 12. Nov. 2003

**Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig med tilsvarende nøgletal for helåret

Independent Bestil info