Stamdata

Fondskode, Nasdaq OMX                                            DK0060549277
Bloomberg-ticker                                                           IIIGLO:DC
Afdeling under                                                                Independent Invest
Stykstørrelse                                                                   25.000 DKK
Børsnoteret                                                                     12. november 2003
Udbyttebetalende                                                          Ja
Formueforvaltning                                                        Tiedemann Independent A/S
Direktion/Porteføljemanager                                      Christian Tiedemann og
                                                                                            Henrik Tiedemann, grundlægger
Depotbank                                                                       Danske Bank
Revision                                                                            Deloitte
Tilsyn                                                                                 Finanstilsynet

Investeringsprofil

Porteføljen                                                                       30 Aktier globalt
Investeringsstil                                                                Stockpicking
Regnskabsanalyse                                                          Egen
Benchmark/Gearing                                                      Ingen             
Risikomærkning - Finanstilsynet                                 Gul
Anbefales til                                                                     Privat, pension, fonde/selskaber
Anbefalet investeringshorisont                                   Min. 3-5 år
Afkast siden start ann.                                                  9,00%

Regnskabstal 30. juni 2019

Fomue                                                                              335 mio. DKK
Udbytte 2018                                                                  6.825 DKK
Sharpe Ratio                                                                    0,86             

Omkostninger

Af gennemsnitlig formue*                                           0,97%
ÅOP*                                                                                1,24%
Emissionstillæg                                                              0,90%
Indløsningsfradrag                                                       0,55%          

*Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig med tilsvarende nøgletal for helåret

Independent Bestil info