Stamdata

Fondskode, Nasdaq OMX                                             DK0060782068
Bloomberg-ticker                                                            IIVGEA:DC
Afdeling under                                                                 Independent Invest II
Stykstørrelse                                                                    25.000 DKK
Børsnoteret                                                                      17. februar 2017
Akkumulerende                                                               Ja
Formueforvaltning                                                         Tiedemann Independent A/S
Direktion/Porteføljemanager                                      Christian Tiedemann og
                                                                                            Henrik Tiedemann, grundlægger
Depotbank - Market maker                                         Danske Bank
Revision                                                                            Deloitte
Tilsyn                                                                                 Finanstilsynet

Investeringsprofil

Porteføljen                                                                       40 Aktier i mindre virksomheder
Investeringsstil                                                                Stockpicking
Regnskabsanalyse                                                          Egen
Benchmark/Gearing                                                      Ingen             
Risikomærkning - Finanstlsynet                                  Gul
Anbefales til                                                                    Pension, fonde/selskaber, 
                                                                                           virksomhedsskatteordning
Anbefalet investeringshorisont                                  Min. 3-5 år
Afkast siden start ann.*                                                5,33%

Regnskabstal 30. juni 2019

Fomue                                                                             48 mio. DKK
Sharpe Ratio                                                                   N/A             

Omkostninger

ÅOP**                                                                                1,21%
Emissionstillæg                                                              0,90%
Indløsningsfradrag                                                        0,55%          

*Oprindelig opstart 1. Feb. 2016

**Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig med tilsvarende nøgletal for helåret

Independent Bestil info