Stamdata

Fondskode, Nasdaq OMX                                             DK0060549350
Bloomberg-ticker                                                            IIIGEN:DC
Afdeling under                                                                 Independent Invest
Stykstørrelse                                                                    25.000 DKK
Børsnoteret                                                                      12. december 2005
Udbyttebetalende                                                           Ja
Formueforvaltning                                                         Tiedemann Independent A/S
Direktion/Porteføljemanager                                      Christian Tiedemann og
                                                                                            Henrik Tiedemann, grundlægger
Depotbank                                                                      Danske Bank
Revision                                                                            Deloitte
Tilsyn                                                                                 Finanstilsynet

Investeringsprofil

Porteføljen                                                                       40 Aktier i mindre virksomheder
Investeringsstil                                                                Stockpicking
Regnskabsanalyse                                                          Egen
Benchmark/Gearing                                                      Ingen             
Risikomærkning - Finanstlsynet                                  Gul
Anbefales til                                                                     Privat, pension, fonde/selskaber
Anbefalet investeringshorisont                                   Min. 3-5 år
Afkast siden start ann.                                                   3,57%

Regnskabstal 31. December 2018

Fomue                                                                               86 mio. DKK
Udbytte 2018                                                                   0 DKK
Omsætningshastighed                                                  0,12
Sharpe Ratio                                                                    N/A             

Omkostninger

ÅOP 31.12.2018                                                             2,24%
Emissionstillæg                                                              0,90%
Indløsningsfradrag                                                       0,55%          

Tag testen Deler vi værdier?