Stamdata

Fondskode, Nasdaq OMX                                             DK0060091908
Bloomberg-ticker                                                            IBASENG:DC
Afdeling under                                                                 Independent Invest
Stykstørrelse                                                                    50.000 DKK
Børsnoteret                                                                      12. september 2007
Udbyttebetalende                                                           Ja
Formueforvaltning                                                         Tiedemann Independent A/S
Direktion/Porteføljemanager                                      Christian Tiedemann og
                                                                                            Henrik Tiedemann, grundlægger
Depotbank                                                                      Danske Bank
Revision                                                                            Deloitte
Tilsyn                                                                                 Finanstilsynet

Investeringsprofil

Porteføljen                                                                       40-50 virksomhedsobligationer
Investeringsstil                                                                Bond picking
Regnskabsanalyse                                                          Egen, rated BB- og højere
Benchmark/Gearing                                                      Ingen             
Risikomærkning - Finanstilsynet                                 Gul
Anbefales til                                                                     Privat, pension, fonde/selskaber
Anbefalet investeringshorisont                                   Min. 3-5 år
Afkast siden start ann.                                                  3,43%

Regnskabstal 30. juni 2019

Fomue                                                                               137 mio. DKK
Udbytte 2018                                                                   1.000 DKK
Sharpe Ratio                                                                    1,43             

Omkostninger

Af gennemsnitlig formue*                                            0,46%
ÅOP*                                                                                  0,68%
Emissionstillæg                                                               0,65%
Indløsningsfradrag                                                        0,35%          

*Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig med tilsvarende nøgletal for helåret

Independent Bestil info