Independent Mix

Spredning

Den mere forsigtige investor opnår en global balanceret formue 75% aktier og 25% virksomheds-obligationer

Forventning

Værdien i aktier balanceret med virksomheds-obligationer giver stabilitet, som afspejles i fondens kursudvikling

Fordel

Balanceret til pensionsopsparing, virksomhedsskatteordning, gaver til næste generation. Pris cirka 1.600 kroner

Udvikling Indre værdi

Start 30. nov 2012
Se resultater

God til erhverv

Med investering i Independent Mix kan liberale erhverv i virksomhedsskatteordning, som læge-, tandlæge-, advokat-, konsulent- eller ejendomsmæglervirksomhed, samt håndværksmestre og forretningsdrivende, med fordel placere en del af deres overskud i aktier i 80 globale og solide virksomheder samt 40 virksomhedsobligationer. Vi passer formuen, og investor har kun en enkelt regnskabspost der skal bogføres og revideres. Der må i virksomhedsskatteordning investeres i akkumulerende investeringsandele, der investerer i aktier - men ikke direkte i aktier eller udloddende investeringsandele. Investerer man selv direkte i aktier eller udloddende investeringsandele, anses et tilsvarende beløb for hævet fra virksomheden, og det medfører øget eller fremrykket skat.

God til børneopsparing

Forældre og bedsteforældre kan betænke deres børn og børnebørn med andele i Independent Mix til børnenes børneopsparing. I børneopsparing er hele afkastet skattefrit. Der kan oprettes én børneopsparingskonto pr. barn, og der kan maksimalt indskydes kr. 3.000. årligt og i alt kr. 36.000. Opretter man flere opsparinger til et barn parallelt med en børneopsparing, beskattes afkastet af disse på lige fod med voksne, når indkomsten overstiger personfradraget på kr. 31.500 i 2013 (personer under 18 år).

God til private

Med investering i Independent Mix kan private investorer placere en del af deres langsigtede opsparing i aktier i 80 solide virksomheder over hele verden samt 40 europæiske virksomhedsobligationer. Independent Mix er særligt velegnet til investorer med positiv nettokapitalindkomst, da der er et fradrag i topskattegrundlaget for de første kr. 40.000. (For ægtepar kr. 80.000). Foreningen er akkumulerende, ikke skattepligtig og betaler ikke udbytte. Derfor beskattes aktieavancer hos den enkelte investor som kapitalindkomst efter lagerprincippet.

Om Independent Mix

Independent Mix er en uafhængig forening, der blev stiftet den 12. november 2009 og børsnoteret på Nasdaq OMX den 16. februar 2010. Der investeres globalt og i mere end 80 virksomheder udvalgt efter værdierne Value & Vækst, samt i 40 virksomhedsobligationer. Foreningen investerer i Independent Invests tre afdelinger Independent Global, Independent Generations og Independent Bond. Independent Mix er uafhængig og ikke knyttet til et pengeinstitut.


Blev en del af Independent familien

Vi har over 1000 investorer

  •  Tredoblet formuen med et afkast på mere end 200% siden start
  •  Familieværdier giver et større afkast

Yderligere Fakta       Se Resultater      Bestil Intropakke


Tag testen Deler vi værdier?