Stamdata

Fondskode, Nasdaq OMX                                             DK0060549277
Bloomberg-ticker                                                            IIIGLO:DC
Afdeling under                                                                 Independent Invest
Stykstørrelse                                                                    25.000 DKK
Børsnoteret                                                                      12. november 2003
Udbyttebetalende                                                           Ja
Formueforvaltning                                                         Tiedemann Independent A/S
Direktion/Porteføljemanager                                      Christian Tiedemann og
                                                                                            Henrik Tiedemann, grundlægger
Depotbank                                                                      Danske Bank
Revision                                                                            Deloitte
Tilsyn                                                                                 Finanstilsynet

Investeringsprofil

Porteføljen                                                                       40 Aktier globalt
Investeringsstil                                                                Stockpicking
Regnskabsanalyse                                                          Egen
Benchmark/Gearing                                                      Ingen             
Risikomærkning - Finanstilsynet                                 Gul
Anbefales til                                                                     Privat, pension, fonde/selskaber
Anbefalet investeringshorisont                                   Min. 3-5 år
Afkast siden start ann.                                                  8,67% / i alt 118.437 DKK

Regnskabstal 30. Juni 2018

Fomue                                                                               340 mio. DKK
Udbytte 2017                                                                   1.925 DKK
Omsætningshastighed                                                  0,10
Sharpe Ratio                                                                    0,47             

Omkostninger

Af gennemsnitlig formue 2018                                0,99%
ÅOP*                                                                                 1,24%
Emissionstillæg                                                              0,90%
Indløsningsfradrag                                                       0,55%          

*Nøgletal er opgjort for halvåret og er derfor ikke sammenlignelig med tilsvarende nøgletal i årsrapporten

Tag testen Deler vi værdier?