Stamdata

Fondskode, Nasdaq OMX                                            DK0060549277
Bloomberg-ticker                                                           IIIGLO:DC
Afdeling under                                                                Independent Invest
Stykstørrelse                                                                   25.000 DKK
Børsnoteret                                                                     12. november 2003
Udbyttebetalende                                                          Ja
Formueforvaltning                                                        Tiedemann Independent A/S
Direktion/Porteføljemanager                                      Christian Tiedemann og
                                                                                            Henrik Tiedemann, grundlægger
Depotbank                                                                       Danske Bank
Revision                                                                            Deloitte
Tilsyn                                                                                 Finanstilsynet

Investeringsprofil

Porteføljen                                                                       30 Aktier globalt
Investeringsstil                                                                Stockpicking
Regnskabsanalyse                                                          Egen
Benchmark/Gearing                                                      Ingen             
Risikomærkning - Finanstilsynet                                 Gul
Anbefales til                                                                     Privat, pension, fonde/selskaber
Anbefalet investeringshorisont                                   Min. 3-5 år
Afkast siden start ann.                                                  8,45% / i alt 122.454 DKK

Regnskabstal 31. December 2018

Fomue                                                                              300 mio. DKK
Udbytte 2018                                                                  6.825 DKK
Omsætningshastighed                                                 0,20
Sharpe Ratio                                                                    0,22             

Omkostninger

Af gennemsnitlig formue 2018                                   2,02%
ÅOP 31.12.2018                                                             2,30%
Emissionstillæg                                                              0,90%
Indløsningsfradrag                                                        0,55%          

Tag testen Deler vi værdier?