Samfundsansvar hos Tiedemann Independent

"Vi arbejder ud fra den grundlæggende værdi at optræde ordentligt, tillidsfuldt og ansvarligt i alle sammenhænge".

Kommunikationen med vores investorer, samarbejdspartnere og andre interesserede søges udført i enkelt og klart sprog. Vi er omhyggelige med at følge dansk lovgivning på det finansielle område og skabe en enkel og sikker administration.

Ved valg af virksomheder for investering søges velkonsoliderede og indtjenende selskaber, der vurderes at have et ordentligt og redeligt forretningsgrundlag, og som overholder love og regler, der er gældende i domicillandet.

Virksomheder, der er solide og har et enkelt og forståeligt forretningsgrundlag optræder sædvanligvis ansvarligt i forhold til deres ansatte og det omgivende samfund.

Samtlige virksomheder gennemgår vores egen regnskabsanalyse og vurdering, så de vurderes at leve op til vores værdier.

Der er ikke fundet grundlag for at nedfælde politikker om samfundsansvar udover nærværende værdier.

Samfundsbidrag

Tiedemann Independent yder bidrag til velgørende og lødige organisationer, hvor bidragene ikke forsvinder i administrative omkostninger. Der hvor opgaven gør en forskel for det enkelte menneske og den enkelte familie.

 

                    
    
der arbejder med udsatte børn og kvinder i Vestbengalen, Indien, for at sikre deres basale rettigheder.

                     
   

der yder nødhjælp til de befolkningsgrupper, som er mest udsatte i forbindelse med naturkatastrofer, krige, konflikter, epidemier, sygdomme, hungersnød og fattigdom.

  

                    


der hjælper tidligere civile og militære udsendte i internationale militære missioner, deres pårørende og efterladte.

                     

   der at skabe tryghed og bedre vilkår for socialt dårligt stillede og unge i Usa River gennem uddannelse, bedre vilkår for familier samt udvikling i lokalsamfundet.

Tag testen Deler vi værdier?