Independent Bestyrelsesmedlemmer

Personer der gennem mange år har vist en solid og professionel indsats i deres respektive erhvervskarrierer 

 

Børge Nordgaard Hansen, adm. direktør, København. Foreningens bestyrelsesformand, har været adm. direktør for Glenco og Lindberg Installation A/S, der var et Højgaard & Schultz selskab. Endvidere, bestyrelseshverv i flere industriorganisationer, har  medvirket ved mange virksomhedshandler.

Henrik Tiedemann, Søllerødformand for bestyrelsen, Portfolio Manager i Independent Invest med kontakt til vores investorer. Henrik har i mere end 25 år drevet egen virksomhed med fokus på uafhængig investering, finansiel rådgivning og økonomisk styring. Gennemførte i 2003 ideen til en uafhængig investeringsmulighed med grundlæggelsen af Independent Invest. Tidligere har Henrik haft en karriere i banker og børsvirksomheder i og uden for Danmark. Henrik er betydende investor i både Independent Invest og Independent Mix.

Ebbe Bouman, Odder. Kompetencen er kommunikation og markedsføring på et strategisk grundlag. Har som iværksætter med succes startet virksomheder i og udenfor Danmark og deltager fortsat som bestyrelsesmedlem og investor. Er medlem af aftagerpanelet på Aalborg Universitet.

Erik Neuberg Rasmussen, direktør, Vejle. Driver EGR International, Ribe, en investerings- og handelsvirksomhed. Har ejet industrivirksomheden Tobøl Dæk A/S. Et familiefirma grundlagt i 1950, der i 2005 blev afhændet til Bridgestone. Sidder i bestyrelsen og er formand for faglige råd og sammenslutninger.

Tag testen Deler vi værdier?